Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zgodnie ze zdefiniowanymi uprawnieniami, osoba logująca się w roli Administratora ma uprawnienia do:

Informacja

Przed przystąpieniem do  logowania na konto Administratora, należy odpowiednio skonfigurować opcje aplikacji QR-CERT Operator. Do zalogowania się w roli Administratora, można wykorzystać plik PKCS#12 (Administrator.pfx) udostępniany wraz z QR-CERT Appliance. Domyślne hasło do pliku to: 1111.

 

 

 

 

 

Na tej stronie

Szukaj w dokumentacji

  • No labels