Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Okno główne aplikacji QR-CERT Operator dla roli Administratora VSPACE umożliwia zarządzanie wszystkimi obiektami dla danej przestrzeni wirtualnej (VSPACE), w tym definiowanie profili dla certyfikatów X.509 oraz CVC, urzędów certyfikacji (CA), kont użytkowników i innych operacji konfiguracyjnych i administracyjnych dostępnych dla przestrzeni. Poszczególne elementy zostały opisane w kolejnych rozdziałach:

Informacja

Przed przystąpieniem do  logowania na konto Administratora VSPACE, należy odpowiednio skonfigurować opcje aplikacji QR-CERT Operator. Do zalogowania się w roli Administratora VSPACE, można wykorzystać plik PKCS#12 (VSPACE_Administrator.pfx) udostępniany wraz z QR-CERT Appliance. Domyślne hasło do pliku to: 1111.

Na tej stronie

Szukaj w dokumentacji

  • No labels