Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Okno główne aplikacji QR-CERT Operator (CAO) uruchomione dla roli Operator VSPACE umożliwia kompleksową obsługę subskrybenta, poczynając do rejestracji wniosku o wydanie certyfikatu, po przez personalizację tokenu i wydanie certyfikatu, a na wydruku dokumentów kończąc. Poszczególne elementy zostały opisane w kolejnych rozdziałach:

 • Rejestracja wniosku - Umożliwia generowanie list CRL na żądanie, wydawanie certyfikatów na podstawie wniosków PKCS#10, personalizacja tokenów, generowanie kluczy i wydanie certyfikatu.
 • Subskrybenci - Pozwala w pełni zarządzać kontami subskrybentów.
 •  Pobierz dane subskrybentów - Pozwala zarządzać kontami subskrybentów, dla których dane pozyskiwane są z systemów zewnętrznych z wykorzystaniem API.
 • Dokumenty - Umożliwia przeglądanie oraz eksport dokumentów związanych z cyklem życia karty i certyfikatu.
 • Wiadomości e-mail - Umożliwia zarządzanie wiadomościami poczty elektronicznej, które są wysyłane do subskrybentów.
 • Certyfikaty subskrybentów - Zakładka pozwala w pełni zarządzać cyklem życia certyfikatu.
 • Certyfikaty urzędów CA - Umożliwia wyświetlenie i eksport certyfikatów urzędów certyfikacji.
 • Listy CRL - Umożliwia wyświetlenie, eksport oraz publikację list CRL.
 • Wnioski CA/RA - Operator VSPACE - Zakładka pozwala przeglądać zrealizowane lub oczekujące na realizacje wnioski .
 • Tokeny - Pozwala na kompleksowe zarządzanie tokenami subskrybentów.
 • CHIP - Pozwala na zarządzanie tokenami zawierającymi interfejs stykowy (CHIP).
 • MIFARE - Pozwala na zarządzanie tokenami zawierającymi interfejs bezstykowy (MIFARE).
 • Magazyn kart - Umożliwia dodanie (import) i zarządzanie danymi identyfikacyjnymi kart.
 • Obsługa wniosków CA/RA - Umożliwia przeglądanie wniosków związanych z cyklem życia certyfikatu oraz ich akceptację lub odrzucenie.
 • Wnioski o wydanie tokenu  - Umożliwia przeglądanie wniosków związanych z cyklem życia tokenu oraz ich akceptację lub odrzucenie.
 • Obsługa procesów masowych - Zakładka pozwala na generowanie kluczy i certyfikatów na podstawie listy wsadu oraz masową personalizację tokenów.
 • Komunikaty systemowe - Przeglądanie informacji o statusie publikowania certyfikatów oraz list CRL z poszczególnych kanałów publikacji.
 • Raporty - Umożliwia generowanie raportów związanych z cyklem życia tokenów i certyfikatów subskrybentów.

Informacja

Przed przystąpieniem do  logowania na konto Operatora VSPACE, należy odpowiednio skonfigurować opcje aplikacji QR-CERT Operator. Do zalogowania się w roli Operatora VSPACE, można wykorzystać plik PKCS#12 (VSPACE_Operator.pfx) udostępniany wraz z QR-CERT Appliance. Domyślne hasło do pliku to: 1111.

Na tej stronie

Szukaj w dokumentacji

 • No labels