Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Do zarządzania częścią serwerową (QR-CERT Serwer) wykorzystywana jest aplikacja kliencka QR-CERT Operator (CAO).

W zależności od roli użytkownika, który zostanie pomyślnie uwierzytelniony, aplikacja umożliwia wykonywanie ściśle określonych czynności dedykowanych dla danej roli. Szczegółowy opis możliwych do wykonania czynności w ramach każdej z ról został opisany w kolejnych rozdziałach:

Ogólny opis możliwości wykorzystania aplikacji QR-CERT Operator został zaprezentowany na zakładce funkcjonalności.

Poniżej zostały wymienione wspierane systemy operacyjne oraz oprogramowanie dodatkowe, które jest dystrybuowane wraz pakietem instalacyjnym oprogramowania QR-CERT Operator. Zalecane jest zainstalowanie wszystkich dodatkowych modułów oprogramowania w celu wykorzystania jej wszystkich funkcjonalności.

Wymagania

Wspierane systemy operacyjne

Oprogramowanie QR-CERT Operator przeznaczone jest do uruchamiania w systemach operacyjnych z rodziny Windows. Wspierane wersje systemów operacyjnych Windows:

  • Windows XP (SP3)
  • Windows 7
  • Windows 8.1
  • Windows 10
  • Windows Serwer 2008 R2
  • Windows Serwer 2012

 

Oprogramowanie QR-CERT Operator poprawnie działa zarówno w wersjach 32-bitowych jak i 64-bitowych systemu Windows.

Oprogramowanie dodatkowe

Pakiet instalacyjny oprogramowania QR-CERT Operator pozawala zainstalować następujące, dodatkowe moduły oprogramowania:


Na tej stronie

Szukaj w dokumentacji

  • No labels