Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wymagania

Wspierane konfiguracje oprogramowania serwera QR-CERT.

System operacyjny

Typy systemów operacyjnych wspieranych przez oprogramowanie serwera QR-CERT:

 • CentOS Linux w wersji 5.x lub nowszej,
 • RedHat Enterprise Linux w wersji 5.x lub nowszej,
 • SLES w wersji 10 lub nowszej,
 • HP-UX w wersji 11iv3,
 • IBM AIX w wersji 5.x lub nowszej,
 • Microsoft Windows Serwer w wersji 2008 lub nowszej.

Baza danych

Typy baz danych wspierane przez oprogramowanie serwera QR‑CERT:

 • PostgreSQL w wersji 8.1 lub nowszej.
 • IBM DB2 w wersji 9.7 lub nowszej 1),
 • Microsoft SQL Serwer w wersji 2012 lub nowszej 1),
 • Oracle Database w wersji 10g lub nowszej 1),

1) Ten typ bazy danych dostępny wyłącznie na specjalne zamówienie.

Moduł HSM

Typy modułów HSM wspieranych przez oprogramowanie serwera QR-CERT:

 • Thales nShield (Connect, Solo, Edge),
 • Utimaco CryptoServer,
 • Modele HSM innych producentów wyposażone w interfejs PKCS#11,
 • Programowy emulator modułu HSM (softHSM) firmy Malkom.


Uwaga

Oprogramowanie serwera QR-CERT może działać również w innych konfiguracjach niż podane, jednakże wymaga to przygotowania dedykowanej wersji na indywidualne zamówienie Klienta.

Na tej stronie

Szukaj w dokumentacji