Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wniosek o wygenerowanie listy CRL (na żądanie operatora)

Aby zarejestrować wniosek o wygenerowanie listy CRL na żądanie operatora, należy z zakładki Eksploatacja kliknąć przycisk Rejestracja wniosku umieszczony w grupie Obsługa subskrybenta, a następnie kliknąć przycisk w oknie zawartości Wniosek o wygenerowanie listy CRL (na żądanie operatora). Zostanie wyświetlone okno wyboru polityki, wg której zostanie wygenerowana list CRL. 

DELTA CRL - zaznaczenie opcji powoduje wygenerowanie przyrostowej listy CRL.

Uwaga

Opcja DELTA CRL dostępna tylko dla polityki wydawania list CRL dla których został ustawiony Zakres: Pełna i przyrostowa lista CRL podczas tworzenia polityki wydawania list CRL.

Rysunek: Okno wniosku o wygenerowanie listy CRL


Po zatwierdzeniu transakcji przyciskiem Wykonaj aplikacja potwierdzi wygenerowanie listy lub wyświetli kod błędu.

Wydaj certyfikat na podstawie wniosku PKCS#10

Aby zarejestrować wniosek o wydanie certyfikatu na podstawie żądania PKCS#10, należy z zakładki Eksploatacja kliknąć przycisk Rejestracja wniosku umieszczony w grupie Obsługa subskrybenta, a następnie kliknąć przycisk w oknie zawartości Wydaj certyfikat na podstawie wniosku PKCS#10.

Uruchomione zostanie okno  tworzenia konta dla nowego subskrybenta, a następnie aplikacja przejdzie do procesu generacji wniosku o wydanie certyfikatu na podstawie wniosku PKCS#10.

Wydaj certyfikat na podstawie klucza publicznego

Aby zarejestrować wniosek o wydanie certyfikatu na podstawie klucza publicznego, należy z zakładki Eksploatacja kliknąć przycisk Rejestracja wniosku umieszczony w grupie Obsługa subskrybenta, a następnie kliknąć przycisk w oknie zawartości Wydaj certyfikat na podstawie klucza publicznego.

Uruchomiony zostanie proces  tworzenia konta dla nowego subskrybenta, a następnie aplikacja przejdzie do procesu generacji wniosku o wydanie certyfikatu na podstawie klucza publicznego.

Personalizuj token

Aby wykonać personalizację tokenu, należy z zakładki Eksploatacja kliknąć przycisk Rejestracja wniosku umieszczony w grupie Obsługa subskrybenta, a następnie kliknąć przycisk w oknie zawartości Personalizuj token.

Wygeneruj klucz i wydaj certyfikat

Aby zarejestrować wniosek o wygenerowanie klucza i wydanie certyfikatu, należy z zakładki Eksploatacja kliknąć przycisk Rejestracja wniosku umieszczony w grupie Obsługa subskrybenta, a następnie kliknąć przycisk w oknie zawartości Wygeneruj klucz i wydaj certyfikat.

Uruchomione zostanie okno  tworzenia konta dla nowego subskrybenta, a następnie aplikacja przejdzie do procesu generowania kluczy i wydania certyfikatu.

Na tej stronie

Szukaj w dokumentacji

  • No labels