Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Informacja

Po kliknięciu obrazka, zostanie on wyświetlony w rozmiarze oryginalnym.

Konfiguracja opcji serwer i aplikacji

Tworzenie i konfigurowanie konta dla nowego użytkownika systemowego

Tworzenie profilów obiektów i struktury organizacji

Tworzenie profilów certyfikatów oraz list CRL

Wydanie certyfikatu na podstawie PKCS#10

Tworzenie polityki wydawania list CRL

Tworzenie polityki wydawania certyfikatów

Tworzenie profilów personalizacji tokenów

Okno aplikacji QR-CERT Operator uruchomione w roli Operatora VSPACE

Tworzenie konta dla nowego subskrybenta

Zarządzanie tokenami (kartami)

Generowanie raportów i statystyk

Obsługa procesów masowych

Na tej stronie

Szukaj w dokumentacji

  • No labels