Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Sv translation
languagepl_PL

Status
subtletrue
colourGreen
titleDokumentacja oprogramowania QR-CERT w wersji 5.0.0.

Info
iconfalse

Pierwsze kroki

Section


Column


Column


Column
Info
iconfalse


Section


Column

QR-CERT Serwer

QR-CERT Operator


Column

Bezpieczeństwo

Interfejsy programistyczne (API)
Section

Funkcjonalności i wykorzystanie aplikacji


Column


Info

Czynności administracyjne


Info

Wydawanie kart i tokenówColumnColumn


Info

Czynności operacyjne


Info

Czynności audytorskie
...