Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wsparcie techniczne

Informacja

Usługa wsparcia technicznego jest realizowana wyłącznie dla oprogramowania QR-CERT w wersji Enterprise.

Możliwy okres wykupienia usługi wsparcia technicznego, to min. jeden rok lub jego wielokrotność.

W celu uzyskania wyceny usługi wsparcia i pomocy technicznej, prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

Podstawowe parametry definiujące zakres usługi wsparcia zostały pogrupowane w pakiety i zaprezentowane w tabeli poniżej.

 Pakiety usług wsparcia i pomocy technicznej dla systemu
QR-CERT wersja Enterprise
Nazwa usługi BronzeSilverGold
Godziny wsparcia (przyjmowania zgłoszeń)*

Poniedziałek - Piątek
10:00 - 17:00

Poniedziałek - Piątek
10:00 - 17:00
24x7x365
Gwarantowany czas udzielenia odpowiedzi/pomocy**max. 10 dni roboczychmax. 2 dni roboczemax. 8 godzin
Przyjmowanie zgłoszeń za pośrednictwem strony www

Prawo do poprawek do posiadanej wersji oprogramowania

Prawo do nowych wersji oprogramowania

* Czas lokalny polski (UTC+1)

** Czas liczony od momentu dostarczenia wszystkich niezbędnych do rozwiązania problemu danych, np.: szczegółowy opis problemu, pliki logów modułów QR-CERT Serwer, zrzuty ekranu z aplikacji QR-CERT Operator.

Profesjonalne usługi dodatkowe

Do każdego z wyżej wymienionych pakietów usług wsparcia i pomocy technicznej istnieje możliwość - w zależności od potrzeb Klienta - dobrania całego pakietu lub pojedynczych profesjonalnych usług dodatkowych. Profesjonalne usługi dodatkowe zostały pogrupowane w pakiety, dzięki czemu możliwy jest ich wybór w zależności od złożoności projektu.

W sprawie wykupienia pakietu usług dodatkowych prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

Uwaga

Każda z usług dodatkowych jest wyceniana indywidualnie w zależności od: zakresu, wielkości i złożoności wdrożonego systemu oraz wymaganego poziomu SLA.

 Pakiety profesjonalnych usług dodatkowych dla systemu
QR-CERT wersja Enterprise
Nazwa usługi StartupBasicAdvanced
Pomoc w określeniu i spełnieniu wymagań na system PKI

Zdalna instalacja modułów QR-CERT Serwer

Szkolenia z obsługi systemu (w siedzibie firmy Malkom)

Dedykowany opiekun klienta

Przeprowadzenie analizy biznesowej

Opracowanie projektu technicznego i architektury rozwiązania

Zdalna konfiguracja systemu QR-CERT

Zdalna pomoc w konfiguracji urządzeń HSM

Opracowanie dokumentacji powykonawczej systemu

Integracja PKI z innymi systemami przy użyciu istniejących interfejsów

Integracja/wdrożenie systemu monitorowania dostępności usług PKI

Wdrożenie konfiguracji wysokiej dostępności (HA)

Tłumaczenie interfejsu GUI aplikacji na inny język

Opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej (polityki, procedury)

Dostosowanie funkcjonalności aplikacji do indywidualnych wymagań klienta

Wdrożenie PKI zgodnie z wytycznymi normy ISO/IEC 27001

Migracja ze starego (innego) systemu PKI na QR-CERT

Usługa doradcza i pomoc eksperta

Konserwacja i utrzymanie systemu

Zgłaszanie zapotrzebowania na nowe funkcjonalności

Zdalna asysta serwisowa

Na tej stronie

Szukaj w dokumentacji

  • No labels