QR-CERT jest specjalistycznym pakietem oprogramowania dedykowanym do budowy systemu infrastruktury klucza publicznego (Public Key Infrastructure) oraz systemu personalizacji i zarządzania kartami (Card Management System).

Pakiet oprogramowania jest zorganizowany w taki sposób, aby system zbudowany z wykorzystaniem oprogramowania QR-CERT mógł składać się z części centralnej (QR-CERT Serwer), w której będą przechowywane, przetwarzane i chronione wszelkie dane wytwarzane i gromadzone w ramach systemu (certyfikaty, listy CRL, tożsamość subskrybentów, sekrety, uprawnienia itp.) oraz części klienckiej (QR-CERT Operator) udostępniającej graficzny interfejs użytkownika i niektóre wybrane funkcjonalności (takie jak np. generowanie żądań wydania certyfikatu) przeznaczonej dla użytkowników systemowych takich jak: Administrator, Operator czy Audytor. System zbudowany z wykorzystaniem oprogramowania QR‑CERT pozwala na równoległą pracę wielu użytkowników z wielu zdalnych stanowisk dostępowych operujących w ramach wielu urzędów certyfikacji (CA) oraz wielu polityk wydawania certyfikatów i list CRL.

Oprogramowanie zawiera szereg modułów funkcjonalnych, umożliwiających elastyczny dobór wymaganych do wdrożenia funkcjonalności. Opis poszczególnych modułów systemu zawiera rozdział Opis budowy systemu.

Oprogramowanie jest dedykowane dla średnich i dużych organizacji oraz środowisk korporacyjnych, w ramach których zastosowanie znajduje infrastruktura PKI i karty mikroprocesorowe. Oprogramowanie QR-CERT jest rozwiązaniem zarówno dla tych, którzy planują budowę własnej infrastruktury PKI, jak i podmiotów chcących świadczyć usługi w tym zakresie.

Oprogramowanie pozwala na implementację zaawansowanych mechanizmów bezpieczeństwa w środowisku teleinformatycznym organizacji, takich jak: bezpieczna poczta elektroniczna (S/MIME), podpis elektroniczny (PKCS#7), ochrona transmisji sieciowej (IPSec, SSL/TLS), poufność transmisji i silne uwierzytelnienie użytkowników do portali usługowych (HTTPS), czy silne uwierzytelnienie użytkowników do domeny Windows ActiveDirectory. Szczegółowy opis możliwości oprogramowania QR-CERT można znaleźć w rozdziale Funkcjonalności.

QR-CERT posiada prosty i intuicyjny interfejs użytkownika oraz wiele funkcjonalności, które ułatwiają operatorom i administratorom codzienną pracę poprzez wsparcie dla automatyzacji najbardziej czasochłonnych zadań. Poza typową funkcjonalnością dla tego typu rozwiązań QR-CERT posiada moduły wspierające obsługę specjalistycznych urządzeń automatyzujących proces personalizacji i nadruku kart oraz niezbędną funkcjonalność do zarządzania cyklem życia tokenów (kart mikroprocesorowych).

Oprogramowanie QR-CERT umożliwia współpracę z wieloma drukarkami do elektronicznej oraz graficznej personalizacji kart kryptograficznych. Umożliwia podłączenie takich drukarek za pośrednictwem standardowych mediów transmisyjnych takich jak USB lub Ethernet.

Oprogramowanie QR-CERT umożliwia  współpracę z wieloma  tokenami zarówno w postaci kart, jak również urządzeń USB (NXP JCOP3, Oberthur ID-One Cosmo , Gemalto ID Prime,  NXP  Token USB, Cryptotech  Carbon).

Oprogramowanie umożliwia skalowanie rozwiązania do dziesiątek milionów certyfikatów i kart wydawanych rocznie. Oprogramowanie posiada zestaw programowych API pozwalających na integrację systemu z innymi aplikacjami realizującymi procesy stowarzyszone lub zależne.

Oprogramowanie QR-CERT jest  zgodne z przepisami prawa, między innymi z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wchodzącym w życie 25.05.2018.

Szukaj w dokumentacji